Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wyraził w piątek wieczorem rozczarowanie propozycją budżetu UE na lata 2021-2027 autorstwa szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela. Określił ją jako „niesatysfakcjonującą”.