Dzień: 14 lutego 2020

„Wspaniałość nasza panuje nad Trzema Indiami i rozciąga się aż do Indii Dalszej, gdzie ciało św. Tomasza Apostoła spoczywa. Przez pustynię sięga ku miejscu, gdzie słońce wschodzi i ciągnie się przez dolinę Babilonu opodal wieży Babel.” Tymi słowami władca tajemniczego chrześcijańskiego państwa opisywał swoje imperium w liście skierowanym do cesarza bizantyjskiego Manuela Komnena w 1165 […]

Read more