Dzień: 15 października 2019

Nadal zostajemy w średniowieczu i lecimy do Prus. Nie była to misja najłatwiejsza! Przy próbie jej realizacji śmierć poniósł sam Wojciech, nieco później mianowany świętym. Dla kilku piastowskich książąt stanowiła ona może nie oczko w głowie, ale była istotnym celem ich polityki zagranicznej. Musiała w końcu być jednak ważna skoro interesował się nią sam papież […]

Read more

Dobra przegrywy. Niektórzy po prostu rodzą sie chadami. Tak po prostu. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ajnowie Ajnowie należący do paleoazjatyckiejgrupy językowej; przybyły do południowej części Sachalinu oraz na Wyspy Japońskie i Kurylskie ponad 6 tys. lat temu. Byli ludem łowiecko-zbierackim. Obecnie zamieszkują głównie Hokkaido. W historycznych tekstach japońskich Ajnowie nazywani byli: Ezo (wym. Yezo), Emishi, Aino[3]. Obecnie Ajnowie stanowią mniejszość etniczną w Japonii. Zdjęcie z angielskiej wersji artykulu na wiki. #przegryw #wygryw […]

Read more

– Jeśli będziemy mieli takie zgłoszenia, to na pewno będziemy prowadzić rozmowy – w ten sposób marszałek Senatu Stanisław Karczewski odniósł się w Porannej rozmowie RMF FM do sugestii, że PiS mógłby przeciągać senatorów opozycji na swoją stronę po to, by odzyskać większość w izbie. – Zdarzało się w poprzedniej kadencji, w poprzednich kadencjach, że […]

Read more